ศูนย์การค้าคริสตัลเอสบี ถ.ราชพฤกษ์ ติดตั้งฟิล์มกันความร้อน FBN18 เพื่อลดความร้อน ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเย็นสบายและช่วยประหยัดค่าแอร์ในระยะยาว

Crystal SB Ratchapruek

Crystal SB Ratchapruek

Crystal SB Ratchapruek

Crystal SB Ratchapruek

Crystal SB Ratchapruek

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี