ติดฟิล์มกรองแสง เพื่อช่วยลดความร้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้รู้สึกเย็นสบายขึ้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี