ปกป้อง ปลอดภัย

รุ่น FSF01
แสงสว่างส่องผ่าน / Visible Light Transmittance 89.00
การสะท้อนกลับของแสง / Visible Light Reflectance 10.00
การลดความร้อนจากแสงแดด / Total Solar Energy Rejected 16
การลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต / UV Block 95.00
ความหนาของแผ่นฟิล์ม (mil) / Thickness (mil) 4
Elongation At Break 167
Filmpro - ผู้เชียวชาญตัวจริงด้านฟิล์มอาคาร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าแบรนด์ต่างๆที่ใช้บริการติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนกับ Filmpro อ่านต่อ...